Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. júl 2022 školenie F plyny I, II Štúrovo 40 5  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10800 Zsolt Fekete
10610 Norbert Kertész
10604 Zoltán Petrovics
3229 Gergő Ádám Rakó
10787 Dániel Subicz