Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. jún 2022 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 20 6  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4310 Dušan Bachratý Ing. Marek Ľalík
10648 Peter Čech
4311 Juraj Čirip
4313 Vladimír Kučera
10580 Stanislav Lukáčik
10664 Eva Mareková Ing.