Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. jún 2022 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 13 13  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4310 Dušan Bachratý
10888 Juraj Bojko
10648 Peter Čech
4311 Juraj Čirip
10887 Jozef Jusna
10863 Filip Kostický
4313 Vladimír Kučera
10664 Eva Mareková Ing.
10880 Pavol Medvecky
10875 Maroš Ševčík
10873 Bohuslav Šintaj Mgr.
10871 Karol Steiner
10890 Matúš Vozár