Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. jún 2022 školenie F plyny II Zlaté Moravce 23 23  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu II podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10681 Patrik Bálint
10650 Martin Brehový
10582 Miloš Fábik
10621 Oliver Firkaľ Ing.
10678 Igor Gatial
10778 Michal Holanský
10874 Tomáš Hudák
10645 Jozef Jalovičiar Ing.
10581 Roman Kobolka
10673 Dušan Kováč
10324 Patrik Lenthar
9799 Peter Leškanič
6377 Michal Lutišan
10675 Peter Mudrák
10637 Pavol Pastorek
10676 Ondrej Perašín
10859 Peter Pilarčík
10691 Roman Samek
10820 Filip Slabecius
10666 Patrik Šútor
10583 Ján Svitok
10867 Martin Valkovič Mgr.
10266 Róbert Vindiš