Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. máj 2022 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 6 6  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1587 Julián Baltes
4687 Miroslav Bauco Ing.
3609 Pavel Gurník
5527 Jindřich Hamřík
6379 Tibor Kollár
6287 Ján Lacko