Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. november 2022 školenie F plyny SF6 Šamorín 15 15  Nie

Komentár

SF6 školeniev Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11159 Igor Dusa
10667 Marián Dzoba
7897 Vladimír Fapšo Ing.
11215 Jozef Fiala Ing. PhD.
2594 Štefan Gaál
11161 Filip Horovsky
11214 Ľubomír Horváth
11213 Peter Jancsek
4942 Imrich Keruľ Ing.
11170 Csaba Kondor
10196 Pavol Konopka Ing, PhD
10657 Ján Lisoň
10897 Peter Pulpitel
11169 Andrej Šima Ing.
10964 Róbert Tarafa