Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. marec 2023 skúška VTZ plynové Šamorín 30 7  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3968 Rastislav Bergendi
8865 Lukáš Dzurek
9061 Anton Heglas
8895 Dušan Nečas Ing.
11354 Juraj Škadra
3857 Štefan Šušuk
8797 Jozef Tomáš Ing.