Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. november 2022 skúška VTZ plynové Šamorín 30 4  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8865 Lukáš Dzurek
8895 Dušan Nečas Ing.
3857 Štefan Šušuk
8797 Jozef Tomáš Ing.