Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. marec 2022 školenie Tepelné čerpadlá Šamorín 6 0  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly