Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. február 2022 školenie F plyny I, II Štúrovo 20 4  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10329 Zoltán Győri
10203 Máté Mészáros
10277 Balázs Szabó
5332 László Török