Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. január 2022 skúška Tepelné čerpadlá 6 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6218 Radoslav Kedro