Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. marec 2022 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 36 5  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10190 Juraj Flimel
10236 Roman Novák
10256 Viktor Ryčovský
10260 Richard Valuch MGR
10237 Peter Vronka Ing.