Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. apríl 2011 skúška F plyny Rovinka 21 20  Nie

Komentár

9,45 hod.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2747 František Bátora
2821 Michal Caban
2823 Vladimír ČISCOŇ
2905 Erik Hodulík
2843 Roman Homola
2826 Miroslav Kamenský
2827 Pavol Konárik
2756 Roland Krajčík
2757 Vladimír Lackovič
2758 Igor Maco Ing.
2760 Igor Matlák
2761 Roman Matúš
2831 Ján Mendel
2763 Peter Pagáč
2764 Miloš Paľa
2838 Tomáš Teplan
2840 Jozef Vojtek
2769 Ján Zita