REGIOCHLAD s.r.o.

Názov firmy: REGIOCHLAD s.r.o.
IČO firmy: 50712721

Ulica: Rakovice 155
Mesto: Veselé pri Piešťanoch
PSČ: 92208

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť REGIOCHLAD s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 22.1.2019 23.1.2019
2017 20.1.2018 22.1.2018
2016 1.3.2017 6.3.2017