Aspen Eco, s.r.o.

Názov firmy: Aspen Eco, s.r.o.
IČO firmy: 46486003

Ulica: Dolné Rudiny 1
Mesto: Žilina
PSČ: 010 01

Webová stránka: www.aspen-klima.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Aspen Eco, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 10.1.2023 11.1.2023
2021 10.1.2022 10.1.2022
2020 22.1.2021 25.1.2021
2019 20.1.2020 20.1.2020
2018 8.1.2019 8.1.2019
2017 9.1.2018 9.1.2018
2016 11.1.2017 11.1.2017
2015 19.1.2016 20.1.2016
2014 13.1.2015 15.1.2015
2013 28.1.2014 7.2.2014

Certifikát na tepelné čerpadlá

Spoločnosť Aspen Eco, s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 23.1.2023 27.1.2023