VARITES, s.r.o.

Názov firmy: VARITES, s.r.o.
IČO firmy: 44062877

Ulica: Kapitulská 26
Mesto: Trnava
PSČ: 91701

Webová stránka: www.varites.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť VARITES, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 25.6.2019 26.6.2019