Jozef Švaňa

Názov firmy: Jozef Švaňa
IČO firmy: 43204091

Ulica: Kolta 37
Mesto: Kolta
PSČ: 94133

Webová stránka: www.hctech.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Jozef Švaňa je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2021 11.1.2022 12.1.2022