Ondrej Kiss

Názov firmy: Ondrej Kiss
IČO firmy: 37738534

Ulica: Jablonova 27
Mesto: Kosice-Saca
PSČ: 040 15

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Ondrej Kiss je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 8.1.2019 9.1.2019
2017 9.1.2018 9.1.2018
2016 10.1.2017 10.1.2017
2015 7.1.2016 7.1.2016
2014 20.1.2015 21.1.2015
2013 28.1.2014 29.1.2014
2012 15.1.2013 16.1.2013
2011 3.7.2012 3.7.2012
2010 25.7.2011 7.2.2011
2009 15.11.2010 25.11.2010