Vladimír Beniak Chladex

Názov firmy: Vladimír Beniak Chladex
IČO firmy: 37486080

Ulica: M. Kukučína 800/44
Mesto: Beluša
PSČ: 01861

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Vladimír Beniak Chladex je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 7.1.2019 7.1.2019
2017 15.1.2018 15.1.2018
2016 16.1.2017 17.1.2017
2015 5.1.2016 5.1.2016
2014 16.1.2015 16.1.2015
2013 17.1.2014 20.1.2014
2012 14.1.2013 14.1.2013
2011 16.1.2012 17.1.2012
2010 13.1.2011 13.1.2011
2009 18.1.2010 31.3.2010