Chladenie-Podkopčan Štefan

Názov firmy: Chladenie-Podkopčan Štefan
IČO firmy: 33378495

Ulica: 28. októbra 649
Mesto: Strečno
PSČ: 013 24

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Chladenie-Podkopčan Štefan je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 7.1.2019 7.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 25.1.2017 25.1.2017
2015 27.1.2016 27.1.2016
2014 28.1.2015 28.1.2015
2013 29.1.2014 29.1.2014
2012 8.2.2013 8.2.2013
2011 27.1.2012 27.1.2012
2010 27.1.2011 27.1.2011
2009 21.1.2010 31.3.2010