Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: MŽP SR

IČO: 678678
Ulica: Nám.Ľ.Štúra 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 35

Webová stránka: