Program školenia na Leaklog

Všetko v COekv. podľa Nariadenia č. 517/2014/EU

Program

·        15.00 – prezentácia, kontroly detektorov úniku, ...

·        15.15 – Školenie na Leaklog základy

·        16.30 – Zmeny podľa Nariadenia č. 517/2014/EU

·        17.00 – Využívanie serveru

·        18.00 – Diskusia

                         

Používanie programu elektronickej evidencie s názvom Leaklog verzia 1.1

Školenie je určené pre tých záujemcov, ktorí používajú notebook a chcú viesť elektronickú evidenciu v zmysle zákona v programe Leaklog. Tento program si účastníci stiahnu, respektíve obnovia zo stránky www.szchkt.org  tri dni pred začatím školenia. Na školení budú účastníci pracovať s programom nasledovne:

1.      Zavedú si svoje identifikačné údaje.

2.      Zavedú si zoznam vybraných zákazníkov.

3.      Zavedú si chladiace okruhy vybraného zákazníka.

4.      Vkladanie schém, obrázkov, parametrov, dokumentov.

5.      Zavedú záznamy vykonaných kontrol úniku, opráv, vytlačia štítky.

6.      Zavedú zmeny do už zavedených záznamov. Práca s agendou kontrol.

7.      Vyhodnotia údaje za rok a oznámia ich certifikačnému orgánu.

8.      Vyhodnotia údaje za zákazníka k odoslaniu na Ministerstvo.

9.      Práca s Leaklogom ako s ekonomickým programom

10.  Práca s Leaklogom na firemnom serveri

11.  Diagnostiku podľa nameraných parametrov.

12.  Prehľad rizík a zistených nedostatkov.

13.  Vedenie skladu a pohybu chladív.

14.  Prehľad vykonaných opatrení.

15.  Tlač štítkov.

Účastníkom odporúčame priniesť notebook, písacie potreby, IČO a heslo, údaje na oznamovanie o pohybe chladív za rok 2014.

Školenie ponúkame nadväzne na školenie na odborné znalosti podľa Nariadenia (ES) 303/2008 a vedenie elektronickej evidencie v zmysle zákona NR SR č. 286/2009 a jeho vyhlášky č. 314/2009 Z.z.