17. servisná konferencia 20.-22.10.2021 zameraná na preventívny servis,

                     nové technológie, komponenty, ovládanie                         

a prienik právnych noriem

NOVÉ CHLADIVÁ

NOVÉ CHLADIACE OKRUHY

Bezpečnosť a životné prostredie

s odborným programom v Zlatom salóniku v hoteli Slovan

s prednáškovou a music show v reštaurácii Humno