Preliminary Programme


9.9.2024

14:00 - 15:00 Registrácia, káva a občerstvenie (Vestibul, prvé poschodie medzi posluchárňami I a II))

15:00 - 18:00 Plenárne prednášky v anglickom jazyku na IIR konferencii kompresory a chladivá (Poslucháreň S II)

17:00 - 18:00 Udelenie medailí Aurela Stodolu (Vestibul STU)

19:00 - 22:00 Raut pri muzike (Námestie Slobody pri fontáne)


10.9.2024

09:00 - 10:00 Požiarna bezpečnosť s chladivami (Poslucháreň S I, prvé poschodie)

Bezpečnosť a havárie chladiacich zariadení s horľavými chladivami pri servise
Peter Tomlein
Presenting: Peter Tomlein
Podmínky instalace chladicích zařízení s vysoce hořlavými chladivy v současné legislativě.
Marian Formánek, Ing. PhD.
Presenting: Marian Formánek, Ing. PhD.
Požiarna bezpečnosť stavieb
Ján Kandráč, Ing. CSc.
Presenting: Ján Kandráč, Ing. CSc.
Nebezpečenstvo horľavých chladív z pohľadu výbušnosti
Richard Kuracina, Doc.Ing.PhD., Zuzana Szabová, Ing.PhD.
Presenting: Richard Kuracina, Doc.Ing.PhD.

10:30 - 12:00 Inžinierske štúdium na SjF ÚESZ smer chladiaca technika moderuje Prof. Masaryk (Poslucháreň S I)

Najlepšie študentské práce v chladiacej technike
Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD
Presenting: Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD
Skúsenosti s vývojom chladiacich systémov na ÚESZ
Michal Masaryk, Prof. PhD.
Presenting: Michal Masaryk, Prof. PhD.
Součastnost a budouci vize a plany Ústavu techniky prostředí, Fakulty strojní ČVÚT
Vladimír Šulc, Ing., PhD.
Presenting: Vladimír Šulc, Ing., PhD.
Zameranie štúdia chladiacej techniky na VÚT Brno
Jiří Hejčík, Ing. PhD.
Presenting: Jiří Hejčík, Ing. PhD.
Výpočty pri navrhovaní chladiacej techniky
Miroslav Petrák, Doc. Ing. PhD.
Presenting: Miroslav Petrák, Doc. Ing. PhD.

12:00 - 13:00 Obed (Vestibul, prvé poschodie medzi posluchárňami S I a S II)

13:00 - 14:30 Chladivá v novom Nariadení a vzdelávanie moderuje Ing. Orovnický (Poslucháreň S1)

Kompresory a chladivá v elektronickom záznamníku Leaklog
Zdenka Bukovinová, Mgr, Peter Havala, Matúš Tomlein, Ing. PhD., Michal Tomlein, Ing, Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Presenting: Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Zmeny v zákone o chladivách splnia požiadavky nového Nariadenia o F plynoch
Adam Kravec, Mgr.
Presenting: Adam Kravec, Mgr.
Zhodnotenie najčastejších porušení zákona a nariadení o F plynoch (FSP)
Samuel Balcár, Ing., Ján Bezek, Ing.
Presenting: Samuel Balcár, Ing.
Začlenenie tepelných čerpadiel do vzdelávacieho systému
Branislav Hadár , Ing.
Presenting: Branislav Hadár , Ing.
Nedostatok kvalifikovaných odborníkov na opravy systémov chladenia a tepelných čerpadiel
Ivan Lobík
Presenting: Ivan Lobík
Vzdelávanie v oblasti chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel
Róbert Pallya, Mgr.
Presenting: Róbert Pallya, Mgr.

14:30 - 15:00 Káva a občerstvenie (Vestibul, prvé poschodie, medzi posluchárňami S I a S II)

15:00 - 16:30 Tepelné čerpadlá a servis chladiacich okruhov (Poslucháreň S I, prvé poschodie)

Změny v provozu chladicích zařízení v průběhu času
Zdeněk Čejka
Presenting: Zdeněk Čejka
Bariéry a priestor pri presadzovaní tepelných čerpadiel
Vladimir Orovnicky, Ing.
Presenting: Vladimir Orovnicky, Ing.
Technické riešenia využitia kondenzačného tepla
Ivan Lobík
Presenting: Ivan Lobík
Prevádzkový servis malých a stredných chladiacich zariadení
Martin Valent, Ing.
Presenting: Martin Valent, Ing.
Prevádzkové skúsenosti pri servise veľkých chladiacich zariadení
Viktor Spevák, Ing.
Presenting: Viktor Spevák, Ing.
Chladiace zariadenie s chladivom R1234ze s turbokompresormi hlukovo odizolovaných
Jaroslav Široký, Ing.
Presenting: Jaroslav Široký, Ing.

16:30 - 17:30 Technická prehliadka laboratórií SjF a SvF (Laboratóriá Strojníckej fakulty, Národná banka, Národný rozhlas)

17:30 - 18:00 Presun do katedrály Svätého Martina (STU - Katedrála Svätého Martina)

18:00 - 18:30 Prehliadka Dómu svätého Martina (Katedrála Svätého Martina)

19:00 - 22:00 Raut a stretnutie s "umelou" inteligenciou a spoločenským programom (Pontoon na Tyršovom nábreží pri UFO)


11.9.2024

09:00 - 10:30 Compressors, Refrigerants, Oils, Technologies (STU SjF poslucháreň SII)

10:30 - 11:00 Conclusions and IIR conference closing (Poslucháreň S I)

11:00 - 11:30 Coffee, snack (Vestibul medzi posluchárňami S I a S II)