Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. február 2019 skúška F plyny I Šamorín 18 18  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8367 Michal Čižmár
4392 Andrej Hutko
8394 Marcel Ivanko
8392 Ján Králik
8460 Jozef Kubička
7811 Tomáš Lehoczky
8393 Anton Lévay
8468 Matej Martiš Ing.
8473 Patrik Palčo
8364 Martin Rónay
7764 Mikuláš Rusinko
2553 Ľubomír Snopko
2552 Lukáš Spišiak
8528 Peter Szemeth
8431 Pavol Šinkovic
8003 Martin Tarek
8402 Michal Uhlík
8390 Peter Višňovec