SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 18.1.2019 02:32:14

milan.lauko
Člen
Registered: 18.1.2019
Posts: 1

prevádzkovateľ zariadenia

Dobrý deň

V §3 ods 2 a 3 sa uvádza že vlastník zariadenia je povinný sa ohlásiť prevádzkovateľa zariadenia okresnému úradu. (do 30 dní od uvedenia do prevádzky)
Keďže definícia zariadenia je prakticky všetko kde sa nachádzajú f-plyny tak som len chcel zistit či je niekde uvedené určité sprasnenie od akého množstva chladiva alebo ekvivalentu CO2 je potrebné takéto ohlasenie na OU. Ak nie je tak je potrebné ohlasovať aj mobilnú klimatizáciu, alebo ako je to v príade fyzických osob a domácich stacionárnych klimatizácii?

ďakujem

Ako druhú otázku resp. návrh by som chcel vás chcel požiadať aby ste po skončení procesu novelizácie 286/2009 inicializovali aj novelizáciu vyhlášky 314/2009 najmä prílohu 4 tak aby sa pre potreby mobilnej klimatizácie a autorizovaných spracovateľov starých vozidiel ktorý realizujú výhradne zhodnocovanie chladiva (odčerpanie chladiva z okruhu mobilnej klimatizácie starého vozidla do zásobnka) nevyžadovali technické prvky ako vákuové čerpadlo, detektor úniku a zariadenie na aplikáciu UV látky ktoré sú pre túto činnosť zbytčné a techniky sa nevyuživajú (môže zostať, odberné zariadenie, zásobníky, váha)

Ďakujem

Offline

#2 20.1.2019 09:57:17

Peter Tomlein
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16
Webstránka

Re: prevádzkovateľ zariadenia

Dobrý deň,

Vaše pripomienky s návrhom riešenia sme vložili na portáli Slov-Lex, kde bol bol odborom legislatívy MŽP SR zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch: 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-pr … P/2018/960   
(MPK je od 10.12019 do 30.1.2019).

Pozdravuje
Peter Tomlein

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB