SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 6.4.2017 01:20:52

michal.tomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Leaklog 1.2.0

Uverejnili sme Leaklog 1.2.0. Sťahovať môžete z tejto adresy:

http://leaklog.org/download.php

Čo je nové v tejto verzii
 • Pridané číslo šarže do záznamov o nakladaní s chladivom

 • Pridaná možnosť vložiť poznámky k zákazníkom, okruhom, kontrolám a záznamom o nakladaní s chladivom

  • Poznámky je možné skryť cez menu Zobraziť > Stĺpce > Poznámky

 • Pridaný český preklad (v spolupráci s českým Zväzom chladiacej a klimatizačnej techniky)

 • Aktualizované pravidlá na určenie nadlimitného úniku podľa CO₂ ekvivalentu

 • Program nedovolí odstrániť zákazníkov a okruhy, ak by to ovplyvnilo sklad (ak existujú kontroly s pohybom chladiva)

 • Program nedovolí zmeniť chladivo v okruhu, ak by to ovplyvnilo sklad (ak existujú kontroly s pohybom chladiva)

 • Možnosť zahrnúť v tlačenom a PDF výstupe hlavičku servisnej organizácie, aj keď nie je zobrazená v programe (menu Zobraziť > Tlačiť informácie o servisnej organizácii)

 • Pridané chladivá R448A, R449A, R450A

 • Menej výrazné šedé okraje tabuliek a svetlejšie farby v agende

Offline

#2 25.4.2018 22:51:54

michal.tomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Re: Leaklog 1.2.0

Uverejnili sme Leaklog 1.2.1. Sťahovať môžete z tejto adresy:

http://leaklog.org/download.php

Čo je nové v tejto verzii
 • Možnosti Nominálna kontrola a Oprava zlúčené do vysúvacieho menu Typ kontroly

  • Pridaná možnosť Kontrola do jedného mesiaca

 • Väčšina stĺpcov v tabuľke Okruhy sa dá skryť v menu Zobraziť > Stĺpce

 • Pridaná možnosť vylúčiť okruhy pod 5 t CO₂ ekvivalentu z oznámenia prevádzkovateľa

 • Pridané filtrovanie podľa chladiva v sklade

 • Pridané chladivá C4F8, R41, R134, R143, R152, R161, R236cb, R236ea, R245ca, R407H, R434A, R442A, R717, R744, R1150, R1234ze

 • Pri duplikovaní a vyradení okruhu sa dátum uvedenia do prevádzky prednastaví na dátum vyradenia z prevádzky pôvodného okruhu a množstvo chladiva sa prednastaví na 0

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB