SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 15.11.2015 15:53:25

31363695
Člen
Registered: 28.3.2011
Posts: 2

Kategorizácia

Dobry den.
Hladám na stránkach zaradenie výkonov do jednotlivých kategórií.
Len nejak sa neviem tým pretĺcť.
Jedná a mi o presnú definíciu :
Kategória 1 - vykonáva osoba s osv. na zar...........
Mobklim
TČ a pod.
Keďže opakovanie je matka múdrosti tak hľadám tieto informácie.
Hlavne potrebujem zodpovedať otázku. Či môže technik s osvedčením, preukazom pre kat. 1 vykonávať činnosti  aj na mobklim , TČ a pod.

Ďakujem za odpoveď.
Janček

Offline

#2 16.11.2015 10:56:58

36948063
Člen
Registered: 16.11.2015
Posts: 1

Re: Kategorizácia

Na osvedčení sa neuvádza popri kategórii I podľa Nar. 303/2008, zároveň kategória Mobklim podľa Nar. 307/2008.

Odpoveď vychádza zo súvislostí:
- držitelia osvedčení kategórie I môžu vykonávať všetky činnosti stanovené v článku 2 ods. 1;
- držitelia osvedčení kategórie III môžu vykonávať činnosť stanovenú v článku 2 ods. 1 písm. b) v súvislosti s chladiacim zariadením, klimatizačným zariadením a tepelným čerpadlom, ktoré obsahuje menej ako 3 kg, alebo ak ide o hermeticky uzavreté systémy, ktoré sú takto označené, menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov;

V skúšobnom poriadku je uvedené:
Minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a skúšok podľa Nariadení (ES) č. 305, 306, 307/2008/ES sú v súlade s kategóriou III.

Z uvedeného vyplýva, že technik s osvedčením na kat. 1 môže vykonávať činnosti  aj na mobklim.
Certifikovaná spoločnosť na kategóriu I spĺňa všetky podmienky aj na kategóriu MobKlim.

Na druhej strane treba podotknúť, že výklad môže byť v členských krajinách EÚ rôzny a môžu sa vyžadovať obe osvedčenia podľa Nar. 303 i 307/2008.

Peter Tomlein

Offline

#3 22.5.2017 23:49:04

1851valika
Člen
Registered: 22.5.2017
Posts: 1

Re: Kategorizácia

Kedy je spoločnosť  certifikovanou spol ?Aká je postupnosť krokov, A) podali sme prihlášku za člena, B) Uhradíme poplatok,(dala som pokyn na úhradu) ako sa staneme certifikovanou spoločnosťou? Tým, keď náš pracovník je držiteľom osvedčenia ??čo je potrebné urobiť?
Vopred ďakujem
Kabinová

Offline

#4 29.5.2017 08:44:23

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 9

Re: Kategorizácia

Spoločnosť je certifikovanou - má odbornú spôsobilosť na prácu s F plynmi - ak prehlási zhodu so zákonom č. 269/2009 doplneného zákonom č. 348/2015 Z.z. a vyhláškou 382/2016 Z.z. To znamená, že prehlási, že má potrebné technické vybavenie, kontrolované detektory úniku na citlivosť, zamestnancov s registrovaným osvedčením o odborných znalostiach a zručnostiach, vedený pohyb chladív medzi certifikovanými organizáciami a vo vzťahu ku zákazníkovi. Prehlasovanie zhody sa opakuje každý rok do 31 januára. Táto služba je bezplatná.
Certifikát pre spoločnosť sa po prvý krát získava podaním žiadosti na www.szchkt.org, následným už uvedeným prehlásením zhody a zaplatením registračného poplatku.
V prípade nejasností volajte pani Mgr. Zuzanu Klimákovú na 0245646971 v času od 8.30 do 14.00.
Peter Tomlein

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB