SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 12.5.2016 21:01:44

caloryssro
Člen
Registered: 12.5.2016
Posts: 1

Školenie f plyny

Dobrý deň:
Mám záujem o vykonávanie montáži a servisu malých klimatizácií , tepelných čerpadiel pre rodinné domy. Zaujímalo by ma aké osvedčenie na F plyny k tejto činnosti potrebujem. Mám 10 rokov praxe v oblasti  servisu a montáže vykurovania, merania a regulácie. Som držiteľom osvedčenia vyhl. 508 /23 ,EN 13585. Ďakujem

Offline

#2 15.5.2016 11:04:44

Peter Tomlein
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16
Webstránka

Re: Školenie f plyny

Vaše kvalifikácia a prax sú v poriadku. Podľa zákona č. 286/2009 Z.z. na získanie kategórie II musíte absolvovať dva dni školenia a skúšky.
Prihlásiť sa môžete podaním žiadosti o osvedčenie. Vyberiete si kategóriu a termín školenia a skúšky.
V prípade otázok volajte pani Klimákovú 02/45646971 v čase medzi 8.15 až 14.00.

Offline

#3 26.9.2016 23:41:02

martinhancik
Člen
Registered: 26.9.2016
Posts: 2

Re: Školenie f plyny

Dobrí deň. Tiež mám tú istú otázku akurát ja mám 508 / 22  aj  EN 13585  ale mám len 2 roky praxe v oblasti automatizácie a elektroinštalácie.
Ešte mám otázku, čo všetko by som musel mať na stavbu a predaj malých tepelných čerpadiel pre RD.

Za odpoveď vopred ďakujem.

S pozdravom
Martin Hančík

Offline

#4 27.9.2016 06:32:27

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 9

Re: Školenie f plyny

Na získanie osvedčenia pre inštalatérov tepelných čerpadiel podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné preukázať vzdelanie a prax.

Podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z je v odseku 3 ustanovené:

(3) Vzdelanie sa preukazuje dokladom o ukončení
a)    stredného odborného vzdelania technického zamerania,
b)    úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
c)    úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo
d)    vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.

Ide o jednoznačné vymedzenie požadovaného vzdelania. Ak uchádzač nemá ukončené predmetné zameranie, nemôže potvrdiť a preukázať vzdelanie.

Odborná prax sa preukazuje dokladom (môže sa nahradiť čestným vyhlásením) o vykonaní ročnej odbornej praxe v energetike.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 133/2012 Z.z. ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky.

Odborná príprava ako aj skúšky sú nastavené pre uchádzačov, ktorí majú ukončené technické vzdelanie a príslušnú prax v danom obore.

Osvedčenie na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa zákona 309/2009 Z.z. neoprávňuje na vstup do chladiaceho okruhu a prácu s chladivom. Na to je potrebné osvedčenie podľa zákona č. 286/2009 zmeneného zákonom 348/2015 Z.z. s kategóriou buď I alebo II podľa Nar 517/2014/EU. Podmienkami na absolvovanie dvoch dní školenia a skúšky sú: minimálne § 21 elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a certifikát na spájkovanie podľa normy STN EN 13133.

Offline

#5 27.9.2016 09:02:07

martinhancik
Člen
Registered: 26.9.2016
Posts: 2

Re: Školenie f plyny

Ďakujem za skorú odpoveď. Mám to chápať tak že na inštaláciu TČ ako aj na kategóriu práce s chladivom I a II je potrebné mať vzdelanie priamo v "chladiarenskom" odbore.

S pozdravom.

Martin Hančík

Offline

#6 29.9.2016 18:22:49

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 9

Re: Školenie f plyny

Na získanie osvedčenia podľa Nariadení EU kategórie I a II nie je nutné vzdelanie 2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá, ktoré môžete denným štúdiom i formou rekvalifikácie získať na SOŠT v Zlatých Moravciach. 
Podmienkami na absolvovanie dvoch dní školenia a skúšky podľa zákona 348/2015 Z.z. sú: minimálne § 21 elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a certifikát na spájkovanie podľa normy STN EN 13133.
Ak nemáte zručnosti na prácu s chladivom a s chladiacim okruhom, potom odporúčame absolvovať základný kurz na prácu s chladivom v Rovinke.
Kurz je pravidelne ponúkaný na www.szchkt.org raz za štvrťrok.

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB