SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 17.5.2015 22:27:58

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Leaklog 1.1.0

Uverejnili sme Leaklog 1.1.0. Sťahovať môžete z tejto adresy:

http://leaklog.org/download.php

Čo je nové v tejto verzii
 • Leaklog odteraz používa CO₂ ekvivalent na vypočítanie dátumu nasledujúcej kontroly

 • Pridaný CO₂ ekvivalent a GWP do informácií o okruhu a na podrobný štítok

 • Pridané stĺpce chladivo a CO₂ ekvivalent do agendy

 • Automatické zálohovanie lokálnych databáz

  • Leaklog udržuje do 10 záloh pre každú databázu

  • Zálohy sa vytvárajú najviac raz denne pred otvorením databázy

  • Dostupné cez menu Databáza > Otvoriť priečinok so zálohami

 • Pridaný poľský preklad (v spolupráci s organizáciou PROZON Fundacja Ochrony Klimatu)

 • Pridaná možnosť zadať číslo zahraničného osvedčenia a krajinu vydania pre každého kontrolóra

Offline

#2 27.9.2015 21:46:35

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Re: Leaklog 1.1.0

Uverejnili sme Leaklog 1.1.1. Sťahovať môžete z tejto adresy:

http://leaklog.org/download.php

Čo je nové v tejto verzii
 • Opravené chyby v importe z inej databázy

 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala duplikovanie kompresorov po úprave kontroly

 • Aktualizovaný vzhľad pre OS X 10.11 (El Capitan)

Offline

#3 25.1.2016 01:17:52

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Re: Leaklog 1.1.0

Uverejnili sme Leaklog 1.1.2. Sťahovať môžete z tejto adresy:

http://leaklog.org/download.php

Čo je nové v tejto verzii
 • Pridaná možnosť vyradiť okruh len z agendy (nie z prevádzky)

 • Pridaný dôvod vyradenia okruhu

 • V zozname okruhov sa zobrazujú rovnaké stĺpce pre nevyradené a vyradené okruhy

 • Zobrazovanie čísiel s desatinnou čiarkou namiesto bodky

 • Stĺpce únik na sklade sú skryté, v nových záznamoch o nakladaní s chladivom už nie je možné zadať únik na sklade (existujúce údaje je možné zobraziť cez menu Zobraziť > Stĺpce > Únik na sklade)

 • Oznámenie prevádzkovateľa s prepočtom na CO₂ ekvivalent (je možné prepnúť naspäť na kilogramy)

 • Nové okruhy dostanú automaticky pridelené prvé voľné IČ

 • Polyesterový olej je predvolený pri pridávaní nového okruhu

 • Pri pridávaní kontroly alebo opravy sa predvyznačí aktuálne vybraný kontrolór

Offline

#4 1.8.2016 22:54:27

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Re: Leaklog 1.1.0

Uverejnili sme Leaklog 1.1.3. Sťahovať môžete z tejto adresy:

http://leaklog.org/download.php

Čo je nové v tejto verzii
 • Úniky podľa nasadenia

  • Po novom samostatne pre jednotlivé roky s výpočtom váženého priemerného úniku za celé obdobie vedenia databázy

  • Zohľadňujú sa dátumy uvedenia a vyradenia okruhov z prevádzky

 • Pridané chladivá R419A, R513A

 • Pridaná možnosť skryť okruhy vyradené pred zadaným dátumom v tabuľke všetkých okruhov

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB