SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 13.3.2011 12:13:49

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Leaklog 0.9.7

Keďže Leaklog 0.9.7 je už takmer dokončený, uverejnili sme prvú predbežnú verziu na testovanie. Sťahovať môžete z tejto adresy:

http://sourceforge.net/projects/leaklog … e/download

Svoju databázu si pred použitím Leaklogu 0.9.7 zálohujte!

Pri testovaní:

 • Pracujte s programom tak ako zvyčajne a snažte sa pokryť všetky činnosti, ktoré bežne vykonávate

 • Sústreďte pozornosť aj na testovanie novej funkcionality

Čo je nové v programe Leaklog 0.9.7

Novinky

 • Pridané prístupové práva - možnosť zakázať niektoré operácie v zamknutej databáze (v prípade použitia vzdialenej databázy aj možnosť zakázať používateľom meniť záznamy, ktoré vytvoril iný používateľ)

 • Zamykanie záznamov nielen podľa pevného dátumu, ale aj podľa stanoveného veku v dňoch

 • Možnosť vyňať kontrolu alebo opravu z intervalu kontrol (vhodné pre kontroly do jedného mesiaca alebo opravy po havárii)

 • Program si už pamätá dátum a čas uloženia zmeny vo všetkých druhoch záznamov, a preto by sa pri zlučovaní databáz už nemali nahrať naspäť staršie záznamy (pokiaľ si používateľ explicitne nezvolí opak)

 • Možnosť vytvoriť kópiu zákazníka, okruhu, kontroly a opravy

 • Pridaný dátum vyradenia okruhu z prevádzky

Opravené chyby

 • Nová náplň z nominálnych kontrol už nie je zarátaná v tabuľke únikov podľa nasadenia

 • Priemerný ročný únik v tabuľke kontrol sa už počíta správne

 • Vyradené okruhy sa už nezobrazujú v agende

 • Vyradené okruhy už majú v oznámení prevádzkovateľa na konci roka 0 kg chladiva

 • Opravený východzí port pre pripájanie na vzdialenú databázu PostgreSQL na 5432

Zlepšenia

 • Uľahčenie zadávania čísiel IČO a IČ

 • Oznámenie prevádzkovateľa sa generuje za minulý rok s možnosťou vybrať aj ľubovoľný iný rok

 • Interval kontrol v karte o chladiacom okruhu zobrazuje slovo "Automatický" namiesto 0

Program bol testovaný pod Windows 2000, XP, Vista a 7. Na požiadanie uverejníme aj predbežnú verziu pre Mac OS X.

Problémy, o ktorých vieme

 • Zatiaľ nefunguje pripojenie na vzdialený databázový server pod Windows Vista

Za spätnú väzbu a pomoc pri vývoji programu vám vopred ďakujeme.

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB