SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 30.4.2014 21:40:06

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Metóda drop-in a retrofit v záznamníku Leaklog

Otázka

Ako postupovať pri nahradzovaní chladiva R22 napríklad za chladivo R422D v chladiacich okruhoch?
Popis danej situácie:

  • Kúpené chladivo R422D ako náhrada R22 je zapísané na sklade v programe Leaklog.

  • Dané chladiace zariadenie s obsahom chladiva 2,5 kg doteraz nebolo evidované v Leaklogu.

Odpoveď

Chladiace okruhy rozlišujeme s obsahom chladiva do 3 a nad 3 kg. Chladiace okruhy do 3 kg nie je nutné evidovať v podrobnom záznamníku. Stačí zaviesť záznamy (opravy) do jednoduchého záznamníka: jeden o zhodnotení chladiva R22 a druhý o doplnení chladiva R422D. Okrem toho je potrebný záznam o predaji zhodnoteného chladiva.
Týmito zápismi bude vidieť, že v zariadení bolo pôvodne chladivo R22, ktoré bolo zhodnotené a následne predané ako zhodnotené (pozri Správy 2/2014 strana 18).

Postup pre okruhy do 3 kg:

  1. Do jednoduchého záznamníka zaviesť záznam o zhodnotení chladiva R22. Zhodnotené chladivo pribudne na sklad.

  2. Zaviesť záznam o nakladaní s chladivom, v ktorom sa zhodnotené chladivo predá (pole „Predané zhodnotené“) certifikovanej organizácii oprávnenej aj na nebezpečné odpady (Arguss, Electrorecycling, Fecupral). Danú certifikovanú organizáciu je potrebné uviesť v zázname. Tým zhodnotené chladivo zmizne zo skladu.

  3. Do jednoduchého záznamníka zaviesť záznam o doplnení chladiva R422D.

Odporúčame ku zhodnoteniu i doplneniu chladiva uviesť aj chladiaci okruh.

Pre okruhy nad 3 kg je postup zložitejší:

  1. Zaevidovať zariadenie do Leaklogu s chladivom R22. Uvedené množstvo chladiva pri vytváraní okruhu nie je odpočítané zo skladu.

  2. Zaviesť kontrolu, v ktorej sa zhodnotí chladivo R22. Do opatrení uviesť, že zariadenie bude metódou drop-in naplnené chladivom R422D. Zhodnotené chladivo pribudne na sklad.

  3. Zaviesť záznam o nakladaní s chladivom, v ktorom sa zhodnotené chladivo predá (pole „Predané zhodnotené“) certifikovanej organizácii oprávnenej aj na nebezpečné odpady (Arguss, Electrorecycling, Fecupral). Danú certifikovanú organizáciu je potrebné uviesť v zázname. Tým zhodnotené chladivo zmizne zo skladu.

  4. Duplikovať zariadenie (menu Okruh > Duplikovať a vyradiť okruh), pričom ako množstvo chladiva (R422D) uviesť 0 kg. Všetko chladivo bude doplnené v nominálnej kontrole.

  5. Zaviesť do duplikovaného okruhu nominálnu kontrolu, kde do opatrení uviesť metódu drop-in za chladivo R22 a celkové množstvo doplneného chladiva zapísať ako novú náplň.

Naposledy upravil michaltomlein (1.5.2014 09:53:01)

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB