SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 26.7.2013 18:35:56

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Oznamovanie únikov podľa druhu nasadenia okruhov

Dobrý deň používateľom programu Leaklog,

Obraciame sa na Vás s prosbou o oznámenie únikov podľa druhu nasadenia (komerčné, priemyselné chladenie, klimatizácia, …) pomocou novej funkcie dnes publikovanej verzie 0.9.9.2 programu Leaklog. Táto funkcia bola doplnená pre potreby plnenia záväzkov SR v rámci Kjótskeho protokolu. Ide o monitorovanie únikov podľa nasadenia chladiacich okruhov.

Požadované údaje sú len sumárne hodnoty únikov a množstiev chladiva v okruhoch podľa nasadenia. Program Leaklog neodosiela žiadne citlivé informácie o zákazníkoch.

Postup je jednoduchý, zaberie len niekoľko minút:Následne môžete program ukončiť.

Keďže kontrola tejto úlohy prebehne na MŽP 2.–5.9.2013 expertným tímom z UNFCCC, prosíme o vloženie údajov do 10.8.2013.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,
Peter Tomlein
Tajomník SZ CHKT

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB