HCtech

 

Ponúkame kvalitné riešenia na mieru vypracované a dodávané stabilným tímom. 


Vzduchotechnika - klimatizácia - technologické chladenie - vykurovanie - zdravotechnika 

Servis - Inštalácia -  Projekcia

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť HCtech je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2021 11.1.2022 12.1.2022

Zamestnanci

 

Jozef Švaňa
Osvedčenie: 9898
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
Tepelné čerpadlá – červený okraj na preukaze – oprávnenie na inštaláciu tepelných čerpadiel
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.