Julián Baltes - B.J.KLIMA

 


Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Julián Baltes - B.J.KLIMA je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 28.1.2019 28.1.2019
2017 30.1.2018 31.1.2018
2016 11.1.2017 11.1.2017
2015 28.1.2016 29.1.2016
2014 25.1.2015 26.1.2015
2013 19.1.2014 20.1.2014
2012 29.1.2013 29.1.2013
2011 11.1.2012 12.1.2012
2010 16.1.2011 17.1.2011
2009 21.5.2010 31.5.2010