FRLAJZ Jozef

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť FRLAJZ Jozef je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2019 31.1.2020 4.2.2020
2018 30.1.2019 30.1.2019
2017 29.1.2018 30.1.2018
2016 30.1.2017 31.1.2017
2015 30.1.2016 31.1.2016
2014 28.1.2015 28.1.2015
2013 22.1.2014 22.1.2014
2012 30.1.2013 30.1.2013
2011 27.1.2012 27.1.2012
2010 14.12.2011 31.1.2011
2009 22.6.2010 2.7.2010