Dni energií na Slovensku 2015
Chillventa

Plní zákon č. 286/2009 Z.z. Vašu predstavu o tom, kto môže pracovať s F-chladivom?

Áno - úplne
Áno - ale mal by byť prísnejší
Áno - ale mal by byť dôslednejší
Nie - nerieši problém, kto môže pracovať s F-chladivami
Nie - nie je potrebné riešiť, kto môže pracovať s F chladivamiZobraziť výsledky

Viac ankiet

Oznamy

1. aug. – Leaklog 1.1.3: čo je nové | stiahnuť.
15. júl. – Novinka: Kurz na prácu s chladivami september - október 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II 3-5.11.2016. Na www.szchkt.org kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť na osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov.Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk, www.siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
12. dec. 2013 – Akreditované školenie a skúšky na tepelné čerpadlá podľa zákona a EHPA sa uskutoční v júni a decembri 2016; pozrite nižšie medzi školeniami. Prihlásiť sa môžete kliknutím vpravo na žiadosti.
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

13. dec.Cenník inzercií a kalendár podujatí
1. okt. 2014Návrh záznamu z 54. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)
7. feb. 2013Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

Najnovšie správy: Správy 7/2016

Fórum SZ CHKT

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Hľadať na stránke

Hľadať firmu, odborníka, člena, alebo iné informácie

Mapa firiem

Nájdite sídlo 418 spoločností zo SR a ČR podľa zamerania na mape

Nadchádzajúce školenia a skúšky

Kliknutím na dátum otvoríte zoznam účastníkov skúšky.
Dátum Druh Typ Miesto Počet Voľné
3.11.2016 školenie F plyny I, II Rovinka 49  Obsadené
Školenie na kategórie I,II v Rovinke
4.11.2016 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 12  Obsadené
Skúška na kategórie Mobklim,III, IV v Rovinke
4.11.2016 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 14  Obsadené
Školenie na kategórie Mobklim, kategórie III,IV, I-S v Rovinke
4.11.2016 skúška F plyny II Rovinka 7  Obsadené
Skúška na kategóriu II v Rovinke
5.11.2016 skúška F plyny I Rovinka 42  Obsadené
Skúška na kategóriu I v Rovinke
12.11.2016 skúška F plyny I, II STUR 0  Voľné
Skúšky na F plyny v Śtúrove v maďarskom jazyku
12.11.2016 školenie F plyny I, II STUR 0  Voľné
Školenie na F plyny v Śtúrove v maďarskom jazyku
22.11.2016 školenie F plyny Rovinka 4  Obsadené
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami
18.1.2017 školenie F plyny Z Rovinka 1  Voľné
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami
26.1.2017 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 3  Voľné
Akreditované školenie 3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 26.- 31.1.2017 a skúška 1.2. 2017 podľa zákona 309/2009 Z.z.
ZSVTS 25 rokov
slovakia

Súhlasíte s potrebou riešiť nakladanie s F chladivami zákonom?

Áno - úplne
Áno - čiastočne
Nie – je zbytočný
Nie – nerieši podstatu problému
Nie - nie je potrebné daný problém riešiť zákonomZobraziť výsledky

Viac ankiet