Termín Miesto Poriadateľ Názov podujatia
1. decemberBratislava, Ružová dolina 6 (budova Kovoprojektu)SZ CHKT a EnvidomPovinnosti výrobcov a dovozcov s elektrodpadom