Výstavy

Boli sme na Chillvente

1.10.2008, Peter Tomlein

Takmer 30 účastníkov sa 14-6.10.2008 zúčastnilo pracovnej cesty na po prvý krát organizovanú výstavu s názvom Chillventa, ktorá sa stala následníčkou po 26 ročníkov výstava IKK. Pri otvorení i na tlačovej konferencii Werner Rolles i Frank Heuberger spomenuli, že po neúspešnej výstave v Hannoveri v roku 2005 a snahe presunúť výstavu do Stuttgartu bolo rozhodnuté výstavu stabilizovať v dvojročnom cykle v spolupráci s Norimbergským výstaviskom. Vzhľadom na...

Climaveneta nás čakala učupená v údolí na úpätí hory Grappa

1.4.2008, Peter Tomlein

Cestou na MCE v Miláne 13. marca 2008 sme navštívili firmu Climaveneta v Bassane del Grappa. Privítal nás sympatický Guido Alessi spolu s Ing. Petrom Fabiánkom. Pán Alessi nás po krátkej prezentácii previedol jedným zo štyroch výrobných závodov firmy. Dva sú v Taliansku, jeden v Číne a jeden v Španielsku. Prevažne firma vyrába chladiče vody, ktorých sme na výstave v Miláne videli veľké množstvo rôznych konštrukcií. To, že firma dokáže konkurovať...

Tepelné čerpadlá a kompresory

1.4.2008, Peter Tomlein

Kedy, ktoré kompresory sa uplatňujú v TČ (skrol, skrutkové, piestové, rýchlostné, s riadeným výkonom pre halogénované chladivá i amoniak) bolo hlavnou témou seminára 4. Apríla v Expo Clube na Inchebe v Bratislave. Viac ako 50 účastníkov si so záujmom vypočulo odpovede na túto otázku. Po seminári sa im otvorila možnosť fundovane rozprávať s predajcami tepelných čerpadiel o tom, aké účinky je možné dosiahnuť s ich tepelnými čerpadlami s daným typom...

Zväz na Climatherme

1.4.2008, Peter Tomlein

Incheba hala B2 stánok 709 1-5. apríla 2008

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

Zväz ako jeden z odborných garantov výstavy mal na Climatherme vlastný stánok. Spoločne s ním vystavovali aj firmy Fiving, ABC Food Machinery a Artemis so zameraním na poradenstvo v oblasti tepelných čerpadiel. Náš stánok propagoval merania na chladiacom okruhu a certifikáciu inštalatérov TČ v rámci EUCERT.HP.

Stánok Zväzu na IKK 2006

1.10.2006, Peter Tomlein

Na pozvanie VDKF sme sa zúčastnili výstavy IKK v Nürnbergu podobne ako v predchádzajúcich rokoch vlastným stánkom. Stánok zameraný na inšpekcie a diagnostiku sme úspešne zorganizovali. Autobus nám veci previezol a ešte ráno pred otvorením výstavy sme stánok inštalovali vrátane nášho funkčného modelu chladiaceho okruhu a meraní v reálnom čase s premietaním na stenu stánku. Vďaka najmä pomoci Fridricha Silla, Tibora Kovalčíka, Stanislava Tančáka,...

Zväz na Climatherme

1.4.2006, Peter Tomlein

Hala B2 stánok 106

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel

Zväz mal na Climatherme vlastný stánok ako jeden z odborných garantov výstavy. Náš stánok v spolupráci s piatimi firmami bol zameraný na poradenstvo v oblasti aplikácií tepelných čerpadiel.

Zväz na Klimatherme v Košiciach

1.2.2005, Peter Tomlein

Počas výstavy Klimatherm v Košiciach manažérka výstavy Ing. Gabriela Orozsova (pozri obrázok) zabezpečila pre Zväz stánok, ktorý sme obsadili našou publikačnou aktivitou. Ponúknuté materiály boli všetky rýchlo rozobrané. Náš stánok navštívili okrem našich členov a laickej verejnosti aj Prof. Petráš predseda ZSVTS, SSTP a dekan SvF STU, Ing. Pavol Holkovič riaditeľ Technoklimy a hodnotiaca porota.