Konferencie a kongresy

Výkonný výbor IIR

1.6.2008, Peter Tomlein