Podujatia

Pripravované Nariadenie - F plyny a alternatívne chladivá

24.11.2022, PT, SZ CHKT

Konferencia SCHKT v Prahe 24.11.2022

Konferencia sa venovala chladivám, ich porovnávaniu pomocou parametrov  GWP, TEWI, COP, SPF. LCCP a podobne. Podľa toho, ktorá firma prednášala, ňou vyrábané, presadzované chladivá vychádzali lepšie v porovnávaných použitiach. A tak sa úspešne v porovnávaniach umiestnili ako prírodné tak i syntetické chladivá najmä HFC/HFO zmesi.

Kovoslužba pozvala na konferenciu prednášateľov zo spoločností Chemours a Daikin. Chemours prezentoval chladivo R454C ako najlacnejšiu, najefektívnejšiu voľbu z pomedzi chladív s GWP>150. Porovnávané boli chladivá R404A, R744 a R454C. Najväčší podiel celkových emisiách hodnotením v parametre TEWI mala spotreba energie, ktorú malo najnižšiu chladivo R454C. Zariadenie s chladivom R454C bolo tiež najlacnejšie. Jeho nevýhodou je, že v zmesi je vysoký podiel HFO chladiva R1234yf. Má vysoký teplotný sklz a nižšiu objemovú chladivosť.  Chemours nemá nehorľavé alternatívy za chladivo R410A.

Kolobeh chladív cez Daikin a Kovoslužbu

Felix Flohr za spločnosť Daikin prezentoval destilačnú kolónu postavenú v roku 2020 vo Frankfurte nad Mohanom. Zložky chladív vedia destiláciou oddeliť. Riešia predovšetkým veľké zákazky, ale ponúkajú tiež zber chladív, ktorý pre Čechy a Slovensko zabezpečuje Kovoslužba Praha. Daikin podobne ako Chemours nemá náhradu za chladivo R410A. Ako náhradu za R410A ponúka regeneráciu chladiva R410A.