CO CHKT

Záznam z VZ SR CO CHKT

15.12.2022, PT, SZ CHKT

Stanovy CO CHKT

14.12.2013, CO CHKT

Cenník osvedčovania a certifikácie

6.8.2010, Peter Tomlein

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES

30.7.2010, Európsky parlament a Rada Európskej únie

Certifikačný dom

14.8.2009, Peter Tomlein

Funkcionári CO CHKT

1.1.2009, Peter Tomlein