Chladivá

INOVÁCIA KOMPRESORA NA CHLADIVO R718

18.4.2023, PT, SZ CHKT

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 4.

21.12.2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 3.

21.12.2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 2.

21.12.2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 1.

21.12.2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Vypúšťanie propánu do prostredia

27.9.2022, PT, SZ CHKT

Obehové hospodárstvo s chladivami

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Chladivá nie sú spotrebný tovar!

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche v 4.Q 2020

31.3.2021, preložil PT, SZ CHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

1.3.2021, PT, SZ CHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

18.3.2020, PT, SZCHKT

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27.9.2019, Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24.5.2019, PT, SZ CHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Ilegálny dovoz chladív

23.1.2019, PT, SZ CHKT

Prírodné chladivá - CO2 v TČ

3.1.2012, Havelský Václav

Prírodné chladivá 1 - CO2

19.2.2011, SZ CHKT Rovinka

Učebné texty - Otázky a odpovede

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Náhrady chladív

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Systém zberu chladív

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Právne predpisy

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Ekologické vplyvy

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Úvod

6.11.2009, Peter Tomlein

150 výročie amoniaku

1.6.2009, Peter Tomlein

Výkonný výbor IIR

1.6.2008, Peter Tomlein

Recyklácia zmesí chladív

1.10.2007, Peter Tomlein

Recyklácia chladív na Slovensku

1.10.2007, Peter Tomlein

Stratégia výstupu z chladiva R22

1.8.2007, Peter Tomlein

Ako je to s chladivom CO2?

1.8.2007, Peter Tomlein