Leaklog

Leaklog

systém kontroly únikov

Leaklog

Leaklog je systém kontroly únikov založený na nariadení ES č. 517/2014. Usporiadava nálezy a parametre priamych a nepriamych kontrol únikov v záznamníku. Výsledkom je história kontrol, vývoj parametrov a ich porovnanie s nominálnymi a výpočet množstva a percenta úniku.

Podporované platformy:

  • Windows
  • Mac OS X
  • Linux/Unix (iba zdrojový kód)

Dostupné v:

  • angličtine
  • slovenčine