Dušan Dian

 

Plnenie poľnohospodárskych a stavebných strojov.

Oblasť zamerania

 

  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Dušan Dian je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 29.4.2019 29.4.2019