ITS System s.r.o.

 


Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť ITS System s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 8.1.2019 9.1.2019
2017 2.1.2018 2.1.2018
2016 4.1.2017 4.1.2017
2015 1.1.2016 4.1.2016
2014 26.2.2015 26.2.2015