MH-autoservis s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť MH-autoservis s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 28.1.2019 28.1.2019
2017 15.1.2018 15.1.2018
2016 16.1.2017 16.1.2017
2015 21.4.2016 25.4.2016