Maroš Djulgerov - FRIGÓRIA

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Maroš Djulgerov - FRIGÓRIA je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 31.1.2019 31.1.2019
2017 31.1.2018 1.2.2018
2016 31.1.2017 1.2.2017
2015 29.1.2016 29.1.2016
2014 30.1.2015 31.1.2015
2013 30.1.2014 30.1.2014
2012 31.1.2013 31.1.2013
2011 31.1.2012 31.1.2012
2010 1.12.2011 6.12.2011