ABC Food machinery

 

Oblasť zamerania

 

  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť ABC Food machinery je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 23.1.2019 23.1.2019
2017 25.12.2017 8.1.2018
2016 16.1.2017 16.1.2017
2015 18.1.2016 19.1.2016
2014 12.1.2015 12.1.2015
2013 8.1.2014 8.1.2014
2012 10.12.2013 11.12.2013