Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 23.1.2019 24.1.2019
2017 2.1.2018 2.1.2018
2016 4.1.2017 4.1.2017
2015 7.1.2016 7.1.2016
2014 7.1.2015 7.1.2015
2013 9.1.2014 9.1.2014
2012 5.12.2013 9.12.2013