Ľubomír Oravec

 


Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Ľubomír Oravec je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 13.1.2019 14.1.2019
2017 20.1.2018 20.1.2018
2016 23.1.2017 23.1.2017
2015 24.1.2016 25.1.2016
2014 26.1.2015 26.1.2015
2013 26.1.2014 26.1.2014
2012 28.1.2013 29.1.2013
2011 27.1.2012 28.1.2012
2010 11.7.2011 21.1.2011
2009 4.2.2010 31.3.2010