Správy 7/2016

Konferencia Grand Praha
Sinop Alfa
Pripravujeme - možnosti prihlásenia sa na podujatia Zväzu
Obhajoby dizertačných prác inžinierov Šusteka a Rumana
Ekodizajn, energetická efektívnosť, chladivá a bezpečnosť
Výpočet SPF pre TČ Budovy s takmer nulovou spotrebou

Využívanie tepelných čerpadiel v mäsopriemysle
Citlivosť tepelných čerpadiel na R, SPF a PEF
Konferencia v hoteli Grand Praha odborný a spoločenský program

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel
Valné zhromaždenie EHPA Cena EHPA zelenému mestu
Fórum ku tepelným čerpadlám
Tepelné čerpadlá sú dôležité pre ciele COP 21
Dekarbonizačná kampaň s tepelnými čerpadlami vo svete Skúšky v Štúrove a v Nitre
Sauermann
Správy zo sveta
Alfaco informuje 195
Základný kurz na prácu s chladivami Slovklima, DTN Ziehl Abegg

Správy 7/2016

3.9.2016, SZ CHKT